Bc. Maksim Beliaev

Master's thesis

Entrepreneurial Marketing in B2C Mobile Application Business: A Netnographic Study Across Four Expert Blogs

Entrepreneurial Marketing in B2C Mobile Application Business: A Netnographic Study Across Four Expert Blogs
Anotácia:
Tato práce dává možnost vidět, jak podnikatelský marketing funguje v kontextu vývoj mobilních aplikací. Hlavní hypotéza této práce je Využití podnikatelského marketingu přijetí a zachování mobilní aplikace. Nedostatek výzkumů a předchozí bakalářské práce hlavním motivujícím faktorem. Teoretický základy této studie vycházely ze studií týkající se podnikatelského marketingu, mobilních reklamy a mobilních …viac
Abstract:
This work gives a possibility to see how entrepreneurial marketing works in the context of mobile application development. The main hypothesis of this work is Usage of entrepreneurial marketing affect the adoption and retention of mobile application. Lack of researches and previous bachelor work in the same field was the main motivating factors. Theoretical foundations of this study were based on studies …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedúci: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication