Theses 

Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet – Pavla Umlášková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Pavla Umlášková

Bachelor's thesis

Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet

The economic contribution of production of Japanese poplars to the family budget

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou japonského topolu, jakožto zástupce rychle rostoucích dřevin. V první části je popsána charakteristika na našem území pěstovaných klonů a produkce topolů ve světě i na území České republiky. Ve druhé části je rozebrána technologie pěstování od výběru stanoviště pro plantáž až po její likvidaci. Následující část je věnována ohodnocení nákladů na produkci dřeva pomocí finančních prostředků, které byly již v minulosti zaznamenány a odhadu budoucích výdajů, ke kterým doposud nedošlo. Dále odhadu výnosu ze sledované plantáže a navrhované varianty vytápění rodinného domu s užitím získaných výsledků. V závěrečné části jsou uvedeny způsoby využití vytěžené dřevní hmoty.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of Japanese poplar as a representative of fast growing species. The first part describes characteristics of the clones grown in our region and production in the world as well as in the Czech Republic. In the second part is elaborated the technology of production from selection of land to its destruction. The following part contains evaluation of recorded costs of wood production and estimation of future expenses that have not yet been paid for. The thesis includes also estimation of the plantation yield and suggested variants of house heating with using the results obtained. In the final part there are mentioned methods for use of harvested wood mass.

Keywords: rychle rostoucí dřeviny, topol, vytápění domu, palivové dřevo

Keywords: fast growing tree species, firewood, house heating, poplar

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010/priloha/39180 Reference to the local database file of the institution
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010/priloha/39179 Reference to the local database file of the institution
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010 Reference to the local database file of the institution
appendix appendix
appendix appendix
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 12:33, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz