Bc. Aigerim Amangeldinova

Bachelor's thesis

Financial Business Plan

Financial Business Plan
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit praktickou dvouletou finanční podnikatelský záměr zřízení kosmetického salonu v Astaně Tento dokument je zaměřen nejprvé na finančním plánu start-upu, dále také byl připraven celý obchodní plán. nejen finanční plán start-up, ale také byla připravena . Dalším cílem této studie je definovat nadcházející finanční náklady, zdroje jejich krytí a očekávané finanční výsledky, …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to make a practical two-year financial business plan for setting up a Beauty Salon in Astana This document include not only the Financial Plan of start-up but also whole business plan was prepared. Aim of this study is to define the forthcoming financial expenses, source of their covering and the expected financial results, to prepare finantial statements and deсide if …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: MBA Jaromír Stemberg
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic

All theses