Kateřina Švábová

Bachelor's thesis

Veřejné finance v ČR

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá systémem veřejných financí v České republice. Jádro práce tvoří komparace definic a představení samotného systému, praktická část se zabývá vývojem státního rozpočtu v letech 2006-2016.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the system of public finances in the Czech Republic. The core of the thesis is the comparison of definitions and the introduction of the system itself, the practical part deals with the development of the state budget in 2006-2016.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švábová, Kateřina. Veřejné finance v ČR. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha