Mgr. Adéla Doubková

Diplomová práce

Projektová výuka se zaměřením na konzumaci ovoce a zeleniny na 1. stupni ZŠ

Project Education with Focus on Consuming Fruit and Vegetable on the First Grade of Primary School
Anotace:
Diplomová práce Projektová výuka se zaměřením na konzumaci ovoce a zeleniny na 1. Stupni ZŠ pojednává o vlivu projektové výuky na výživové chování žáků na prvním stupni ZŠ. Hlavním cílem bylo vytvořit výukový projekt a jeho vliv zachytit pomocí dotazníkového šetření. V teoretické části jsem se zaměřila na třídění výukových metod, podrobněji popsala metodu projektového vyučování. V jedné z kapitol jsou …více
Abstract:
The master thesis Project education with focus on consuming fruit and vegetable in the first grade of primary school deals with the influence of project education on nutritive behaviour of pupils attending the primary level. The main goal was to create an educational project and to evaluate its influence in a survey. I focused on classification of educational methods and description of the method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta