Petr MIKUTA

Bachelor's thesis

Magneticky levitované dopravní systémy: zhodnocení a prognóza

Transport Systems with Levitation: target analysis, forecasting
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a prognózy magneticky levitovaných dopravních systémů. Popisuje nejběžnější způsoby dosažení levitace pomocí magnetického pole. Podrobněji se zabývá elektromagnetickou levitací a elektrodynamickou levitací. Popisuje princip a technické parametry dopravních systémů Transrapidu a JR-Maglev MLU. Uvádí zjednodušený návrh levitačního elektromagnetu …viac
Abstract:
The main objective of the bachelor´s thesis is the evaluation and prognosis of the maglev-based transportation systems. It describes the basic ways of achieving levitation using magnetic fields; in particular, it deals with electromagnetic suspension and electrodynamic suspension. It describes the technology and specifications of two particular transportation systems - Transrapid and JR-Maglev MLU …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012
Zverejniť od: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: Prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKUTA, Petr. Magneticky levitované dopravní systémy: zhodnocení a prognóza. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering