Josef BENEK

Bakalářská práce

Využití magnetické levitace

The usage of magnetic levitation
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na podmínky magnetické levitace a jednotlivé principy, kterými je prakticky řešena. Dále jsou popsány realizace daných principů v praktických systémech a jaké jsou snahy o jejich zlepšení. Praktická část je poté zaměřena na teoretickou i praktickou část ručního výpočtu a návrhu cívky (elektromagnetu), která může být použitelná pro realizaci …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on theoretical description of principles and requierements, which are needed for practical realization of magnetic levitation. There are descriptions of principles in specific systems, including their improvements. Practical part of thesis is focused on theoretical and practical part of manual calculation of design of coil (electromagnet), which could be used for realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEK, Josef. Využití magnetické levitace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika