Theses 

Německé městské nižší gymnázium Kyjov v letech 1869 - 1897 – Bc. Nikol Šikutová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History

Bc. Nikol Šikutová

Bachelor's thesis

Německé městské nižší gymnázium Kyjov v letech 1869 - 1897

The German city lower grammer school Kyjov in 1869 - 1897

Anotácia: Tato bakalářská práce zachycuje dějiny německého městského nižšího gymnázia v Kyjově v letech 1869-1897. Kromě samotné kapitoly o vzniku a vývoji tohoto gymnázia zde věnuji pozornost i historii města v 19. století a školství v Kyjově. Cílem mé práce je představení a objasnění celkového chodu gymnázia, jakým předmětům se vyučovalo a jak celkově vypadaly školní roky na gymnáziu.

Abstract: This bachelor thesis pictures the history of urban German lower secondary grammer school in Kyjov from 1869 to 1897. Except the chapter about the formation and development of this grammer school, I focus on town history during the 19th century and also on education in Kyjov. The aim of the thesis is to introduce and explain the whole course of secondary grammer school, to introduce subjects that were taught and also to depist school years at secondary grammer school in general.

Kľúčové slová: gymnázium, Kyjov, německé městské gymnázium, škola, reálné gymnázium, historie školství grammer school, The German lower grammer school, school, The Real grammer school, history of school system

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 18:44, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz