Bc. Tomáš Hampejs

Master's thesis

Náboženství v implicitní kognici: Nástin využítí paradigmatu sociálně implicitní kognice v kognitivní religionistice

Towards Paradigm of Social Implicit Cognition in the Cognitive Science of Religion
Abstract:
Cílem práce je ukázat a mapovat sociální implicitní kognici jako jeden z možných posunů kognitivní vědy o náboženství ke kultuře při hledání způsobů zahrnutí kulturních faktorů do vysvětlování přenosu náboženských reprezentací. Text se snaží uchopit náboženské reprezentace mezi jejich kognitivně konceptuálními a kontextovými vlastnostmi a obhajuje v sociální implicitní kognici jako vhodné místo pro …more
Abstract:
The aim of this thesis is to present and map the social implicit cognition as one of the possible shifts of the Cognitive Science of Religion to the culture in search of ways of involving cultural context factors to the theories of transmission of religious representations. The thesis tries to outline the religious representations between the conceptual and contextual biases in defense of social implicit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta