Bc. Tomáš Hampejs

Master's thesis

Náboženství v implicitní kognici: Nástin využítí paradigmatu sociálně implicitní kognice v kognitivní religionistice

Towards Paradigm of Social Implicit Cognition in the Cognitive Science of Religion
Anotácia:
Cílem práce je ukázat a mapovat sociální implicitní kognici jako jeden z možných posunů kognitivní vědy o náboženství ke kultuře při hledání způsobů zahrnutí kulturních faktorů do vysvětlování přenosu náboženských reprezentací. Text se snaží uchopit náboženské reprezentace mezi jejich kognitivně konceptuálními a kontextovými vlastnostmi a obhajuje v sociální implicitní kognici jako vhodné místo pro …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to present and map the social implicit cognition as one of the possible shifts of the Cognitive Science of Religion to the culture in search of ways of involving cultural context factors to the theories of transmission of religious representations. The thesis tries to outline the religious representations between the conceptual and contextual biases in defense of social implicit …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philosophy / Study of Religions