Bc. Kristýna Vlková

Diplomová práce

Intermitentní močová katetrizace u osob po traumatickém poškození míchy

Intermittent urinary catheterization for people after traumatic spinal cord injury
Anotace:
Diplomová práce se zabývá intermitentní močovou katetrizací u osob po traumatickém poranění míchy. Tato práce byla rozdělena do dvou částí. První (teoretická) část se nejprve věnuje neurogenní dysfunkci dolních močových cest, dále je pak vysvětlen termín traumatické poškození míchy. V návaznosti na to je zde také zmínka o urologické péči, která je těmto pacientům poskytována. V neposlední řadě je rozebírána …více
Abstract:
This Master‘s thesis deals with the topic "Intermittent urinal catheterisation for people after traumatic spinal cord injury." It is divided into two parts. The first (theoretical) part of the thesis concerns neurogenic lower urinary tract dysfunction. Thereafter it is explained the term of traumatic spinal cord disorder. Consequently it is mentioned urology care provided to patients. Finally, intermittent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Intenzivní péče / Intenzivní péče