Bc. Van Toan Nguyen

Bachelor's thesis

Struktura kapitálu ve vybraném segmentu MSP v ČR

Capital structure in selected SMEs segment in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na ukazatele míry zadluženosti v prostředí malých a středních podniků v České republice. Cílem je zjistit míru zadluženosti ve vybraném souboru firem a ověřit, zda existují rozdíly v jednotlivých kategoriích sektoru MSP. Teoretická část vychází z odborných zdrojů a zaměřuje se na definici MSP, kapitálovou strukturu a její vymezení, na teorii optimalizaci kapitálové …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the debt ratio in the surroundings of SMEs in the Czech republic. The aim is to determine the level of indebtedness of companies in the selected file and verify if there are differences in the individual section of SMEs. The theoretical part is based on expert sources and focuses on the definition of SMEs, capital structure and its definition, on the theory of optimal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance