Karolína Tioková

Bakalářská práce

Analýza a řízení kapitálové struktury

Analysis and Capital Structure Management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi analýzy kapitálové struktury a teoriemi optimální kapitálové struktury. V praktické části konkrétní teorie aplikuji a analyzuji kapitálovou strukturu podniku XXX s.r.o. Poté se budu snažit nalézt optimální kapitálovou strukturu tohoto podniku a na závěr napíši své doporučení díky výsledkům jednotlivých teorií.
Abstract:
The bachelor thesis deals with possibilities of capital structure analysis and it is optimal theories. In the practical part I apply and analyze capital structure of the company XXX. Furthermore I will try to find the optimal capital structure of the this company. According to the results of each theory I will write the recommendation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivo Peštuka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků