Bc. Van Toan Nguyen

Bakalářská práce

Struktura kapitálu ve vybraném segmentu MSP v ČR

Capital structure in selected SMEs segment in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na ukazatele míry zadluženosti v prostředí malých a středních podniků v České republice. Cílem je zjistit míru zadluženosti ve vybraném souboru firem a ověřit, zda existují rozdíly v jednotlivých kategoriích sektoru MSP. Teoretická část vychází z odborných zdrojů a zaměřuje se na definici MSP, kapitálovou strukturu a její vymezení, na teorii optimalizaci kapitálové …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the debt ratio in the surroundings of SMEs in the Czech republic. The aim is to determine the level of indebtedness of companies in the selected file and verify if there are differences in the individual section of SMEs. The theoretical part is based on expert sources and focuses on the definition of SMEs, capital structure and its definition, on the theory of optimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance