Adam Zeman

Master's thesis

Political Factors and Corruption and its influence on FDI: Case Study of Slovak Republic

Political factors and corruption and its impact on FDI: case study of the Slovak Republic
Anotácia:
Přímé zahraniční investice jsou jedním z hlavních způsobů rozšiřování hospodářského pokroku na celém světě po nejméně několik desetiletí. Jejich význam se zvýšil technologickým rozvojem a globalizací, zejména ve druhé polovině 20. století. Technologie a fyzické faktory se staly mobilnějšími než kdy jindy. Proto vliv faktorů na pohyb přímých zahraničních investic specifických pro jednotlivé země, jako …viac
Abstract:
Foreign direct investment has been one of the main means of transferring and spreading economic progress throughout the world for at least a few decades. Its importance has risen by the technological development and globalization, especially in the second half of the 20th century. Technology and physical factors have become more mobile than ever. Therefore, the influence of country-specific factors …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedúci: Petr Vymětal
  • Oponent: Pavel Žamberský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71267