Bc. Daniel Pecka

Bakalářská práce

Mate-guarding as a theoretical framework to the study of wedding ritual practices

Mate-guarding as a theoretical framework to the study of wedding ritual practices
Anotace:
Táto práca ponúka kritický pohľad na tému rituálnej komunikácie v rámci svadobných praktik, v kontexte stratégii sexuálneho správania, špecificky stratégii stráženia partnera (angl. mate-guarding strategies). Na základe existujúcich dôkazov som sa pokúsil vyjasniť spojitosť medzi svadobnými praktikami a stratégiami stráženia partnera. O týchto stratégiách sa dá predpokladať, že motivujú rôzne praktiky …více
Abstract:
This work offers a critical view on the topic of ritual communication present in wedding practices in the context of strategies of sexual behaviour, specifically mate-guarding strategies. Based on existing evidence, I have attempted to clarify the connection between wedding ritual practices and mate-guarding strategies. It appears that various practices connected to wedding ritual convey mate-guarding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Koppová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta