Theses 

Identita státu a demokratizace ve státech střední a východní Evropy – Bc. Barbora Prášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations

Bc. Barbora Prášková

Master's thesis

Identita státu a demokratizace ve státech střední a východní Evropy

State Identity and Democratization in Central and Eastern European Countries

Anotácia: Účelem práce je najít souvislosti mezi národní identitou a procesem demokratizace ve čtyřech zvolených státech střední a východní Evropy – v České republice, Polsku, Ukrajině a Moldavsku. Práce se věnuje pojetí identit v daných státech a tomu, jakým způsobem se promítaly v procesu demokratické tranzice po rozpadu východního bloku a komunistických režimů a jejich potenciálu demokratizačnímu procesu napomáhat, nebo jej komplikovat. Práce zkoumá také to, jakým způsobem se během procesu demokratizace národní identity promítaly v zahraničních politikách zvolených zemí.

Abstract: The aim of the present master’s thesis is to find a relation between the national identity and the process of democratisation in four selected countries of the Central and Eastern Europe – Czech Republic, Poland, Ukraine, and Moldova. The thesis deals with the concept of identity in individual countries and its role in the process of transition after the collapse of the Eastern Bloc and communist regimes as well as its potential to either support or complicate the democratisation process. The thesis also focuses on how the national identities were reflected in the foreign policies of the selected countries during the process of democratisation.

Kľúčové slová: Identita, demokratizace, Česká republika, Polsko, Ukrajina, Moldavsko, identity, democratization, Czech Republic, Poland, Ukraine, Moldova

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedúci: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz