Mgr. Tomáš Palovský, Ph.D.

Disertační práce

Odklony (v trestním řízení) ve středoevropské srovnávací perspektivě (se zaměřením na Polsko, Slovensko a Českou republiku)

Diversions (in Criminal Proceedings) in Central European Comparative Perspective (with Focus on Poland, Slovakia and the Czech Republic)
Anotace:
Klíčovým tématem disertace je srovnání odklonů v trestním řízení ve čtyřech zemích střední Evropy: Polsku, Slovensku, České republice a Rakousku. Jde o země spojené historicky, právním systémem a rakousko - německou tradičí trestního řízení. Může být vymezena hypotéza o podobnosti právních úprav odklonů v těchto zkoumaných zemích.
Abstract:
The key topic of my dissertation thesis is a comparison of diversions in criminal proceedings in four countries of Central Europe: Poland, Slovakia, the Czech Republic and Austria. These countries are connected with their history, continental legal system and Austrian-German prosecution tradition. A hypothesis can be formed that with the similarities of criminal legislation the diversions might be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Alexandr Sotolář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta