Mgr. Natálie Berglowcová

Diplomová práce

Osobnostní charakteristiky ve vztahu k životní spokojenosti u studujících seniorů

Personal characteristic in relation to life satisfaction of university studying seniors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi osobnostními charakteristikami (neuroticismus, extraverze, otevřenost, přívětivost, svědomitost) a životní spokojeností u seniorů studujících Univerzitu třetího věku Masarykovy univerzity. Věnujeme se v ní nalezení a popsání vztahů mezi jednotlivými osobnostními charakteristikami a mírou životní spokojenosti u seniorů. Tyto vztahy jsme zkoumali na vzorku …více
Abstract:
Our thesis deals with the relationship between personality characteristics (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, conscientiousness) and life satisfaction of elders studying at the University of the Third Age of the Masaryk University. The research output and description of relationships between personality characteristics and level of life satisfaction among the elderly is also discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta