Bc. Jana Kholová

Diplomová práce

Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu pro firmy v regionu

Economic profitabilities of tourism development for companies in the region
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro firmy v regionu" je věnována posouzení vlivu těchto přínosů pro firmy v regionu Slovácko. První část popisuje cestovní ruch jako takový, jeho systém, formy, druhy, přínosy a také jeho dopad na regionální rozvoj. Druhá část se zaměřuje na popis metod, které slouží k měření přínosů cestovního ruchu a vybraných metod finanční analýzy, podle …více
Abstract:
The diploma work called "Economic profitabilities of tourism for companies in the region" is devoted to consider the influence of these profitabilities on the companies in the region of Slovácko. The first part describes tourism itself, its system, forms, sorts, profitabilities and also its impact on the region's development. The second part is concentrated on the description of the methods which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kholová, Jana. Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu pro firmy v regionu. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní