Bc. Lenka Cetkovská

Diplomová práce

Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD

Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje aspekty ovlivňující učení se cizímu jazyku u žáka s diagnózou ADHD. Prvořadým účelem této teze je prodiskutovat negativní dopad, který mohou mít kognitivní a afektivní aspekty na rozvoj znalosti anglického jazyka ve školním i domácím prostředí u žáka s diagnózou ADHD.Teze je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje pevný základ pro další výzkum a objasňuje …více
Abstract:
This diploma thesis depicts the aspects influencing foreign language learning of a learner diagnosed with ADHD. The primary purpose of the thesis is to discuss the impact that the cognitive and affective aspects may have on the development of English proficiency of a learner with ADHD diagnosis in a school environment as well as in a home environment. The thesis is divided into two main parts. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy