Bc. Petra Ambrozková

Master's thesis

Vizualizace interakcí mezi proteiny

Visualization of Interactions Between Proteins
Anotácia:
Protein-proteinové interakce a zkoumání jejich vlastností jsou předmětem zájmu mnoha oborů, zejména proteomiky. Vzhledem k časové obtížnosti zkoumání obrovského množství možných vzájemných konformací interakčních párů proteinových struktur je třeba nalézt efektivní metodu pro vyhodnocení biochemické relevance těchto páru. Proto vznikají různé nástroje, které mohou pomoci výzkum urychlit a zpřesnit …viac
Abstract:
Protein-protein interactions and their properties are very important in many disciplines, namely in proteomics. Due to the time-intensive research and exploration of a large amount of possible mutual interactions between interacting pairs of proteins, it is necessary to come with an efficient method for assessing the biochemical relevance of these pairs. Therefore, various tools have been already created …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Katarína Furmanová
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems