Mgr. Terezie Veselá

Bakalářská práce

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně Židenicích

Basic School of Art of PhDr. Zbyněk Mrkos in Brno Židenice
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně Židenicích. Práce je rozdělena do šesti jednotlivých kapitol. První kapitola se zabývá hudebními spolky z konce 19. století, jejich podílem na vzniku hudebních škol a nabízí přehled základních uměleckých škol, které v městě Brně existují. Druhá kapitola je věnována brněnské osobnosti PhDr. Zbyňku Mrkosovi a jeho zásluhám …více
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is Basic School of Art of PhDr. Zbyněk Mrkos in Brno Židenice. My bachelor thesis is divided into six chapters. The first charter describes music socities of the late 19 century, its share on the foundation of basic schools of art and provides a summary of basic schools of art, exist in the Brno city. The second chapter is devoted to Mgr. Zbyněk Mrkos personality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání