Bc. Monika Malcová, DiS.

Master's thesis

Plánování a řízení nákladů ve výrobním podniku

Planning and cost management in a production company
Abstract:
Tato diplomová práce podrobně popisuje proces plánování nákladů a vznik ročního plánu ve výrobní společnosti BILSTEIN CEE, která se zabývá válcováním pásové oceli za studena. Popisuje nástroje sledování a řízením nákladů v průběhu roku a navrhuje vhodná nápravná opatření v oblastech, kde jsou zjištěny odchylky. Cílem práce je pomocí správného plánovacího procesu a řízení nákladů dosahovat optimální …more
Abstract:
This master´s thesis in detail describes the process of planning costs and formation of the annual plan, the production company BILSTEIN CCE, which is concerned with colled – rolled – strip – steel. Describes tools for monitoring and controlling costs during the year and proposes appropriate corrective measures in areas where are the divergences. The aim is through proper planning proces and cost control …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Blahout

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance