Petra POHANOVÁ

Bachelor's thesis

Environmentální senzitivita předškolních dětí a její srovnání v rámci venkovských a městských mateřských škol.

Environmental sensitivity of preschool children and comparing the rural and urban kindergarten.
Anotácia:
Tato bakalářská práce je koncipovaná na dvě části: teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se zaměříme na vymezení základních pojmů nezbytných pro pochopení této práce. Druhá kapitola definuje pojem environmentální senzitivita. Třetí kapitola se věnuje předškolnímu vzdělávání, které se objevuje v českých dokumentech týkající se vzdělávání. Ve čtvrté …viac
Abstract:
This bachelor thesis is conceived in two parts: theretical and practical. The theoretical part is divided into six chapters. In the first chapter, we will focus on defining the basic concepts necessary for undestanding this work. The second chapter definec the concept of environmental sensitivity. The third chapter is devoted to pre-school education, which appears in the Czech documents relating to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHANOVÁ, Petra. Environmentální senzitivita předškolních dětí a její srovnání v rámci venkovských a městských mateřských škol.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta