Bc. Lenka Cendelínová

Bakalářská práce

Aplikace environmentální výuky na SŠ se zaměřením na problematiku vod v regionálním kontextu

Application of Environmental Education at High School Focused on Water Problems in Regional Context
Anotace:
Bakalářská práce Aplikace environmentální výuky na SŠ se zaměřením na problematiku vod v regionálním kontextu se zabývá možnými způsoby environmentálního vzdělávání na středních školách. V teoretické části je popsán vývoj environmentální výchovy a začlenění do vzdělávání v České republice. V dalších kapitolách jsou popsány formy a metody výuky využité k metodickému zpracování výukového materiálu. V …více
Abstract:
This bachelor thesis Application of environmental education at secondary schools with a focus on water in a regional context investigates possible ways of environmental education at secondary schools. The theoretical part describes the history of environmental education in the Czech Republic and its integration into the educational system. The following chapters describe the forms and methods of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta