Bc. Viktor Vráblik

Diplomová práce

Identification and Authentication in the Context of Personal Data Protection

Identification and Authentication in the Context of Personal Data Protection
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na identifikaci a autentizaci v kontextu ochrany osobních údajů a biometrických systémů v právním prostředí České republiky a Evropské unie. Začíná komplexním pojetím definice osobních údajů s důrazem na prvek identifikovatelnosti, pokračuje technickou a právní diskusí o biometrických systémech se zaměřením na otázky ochrany osobních údajů a v poslední části zkoumá …více
Abstract:
This Master’s thesis focuses on identification and authentication in the context of personal data protection and biometric systems in the Czech and European Union legal environment. It starts with the complex concept of personal data definition with attention to the element of identifiability, continues with technical and legal discussion over biometric systems with a focus on data protection issues …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. František Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo