Bc. Petr Vystyd

Bakalářská práce

Způsoby autentizace uživatelů v IS

Methods of authenticating usersin the Company IS
Anotace:
Cílem práce je zvýšení bezpečnosti autentizačních metod za pomoci PKI či biometrie s důrazem na co nejmenší zatížení uživatele složitými způsoby autentizace. Dále pak centralizace správy uživatelských účtů. První část práce se zabývá stanovením kritických systémů, analýzou a návrhem bezpečnějšího řešení. Druhá část práce spočívá v implementaci navrhnutého řešení včetně popisu jednotlivých kroků k dosažení …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to increase the security of authentication methods using PKI and biometrics and centralize management of user accounts.The first part of this work will provide the critical systems analysis and designing safer solutions.The second part will provide implement the proposed solution including a description of the steps to achieve goals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Novotný
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní