Bc. Lukáš Kubina

Diplomová práce

Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR

Theatrical aspects in the celebrations of May, 1st in Czechoslovakia, 1948-1952
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje teatralitě nejmasovějších oslav komunistického režimu v ČSR. Konkrétně jde o analýzu svátku Prvního máje v letech 1948 až 1952. Úvodní část práce je věnována historii Svátku práce. V analytické části práce je nejprve analyzován První máj v roce 1948 následně pak v samostatné kapitole oslavy v letech 1949 až 1952. U těchto kulturních performancí jsou analyzovány …více
Abstract:
This diploma thesis deals with mass festivities of the Communist regime in ČSR and its theatrical aspects. It focuses on the 1st May celebrations during 1948 and 1952. While the opening chapters deal with the history of 1st May, the analytical part is devoted to its celebrations in 1948; one more chapter, then, introduces its picture in 1949-52. I primarily analyze individual theatrical aspects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla