Jan Šefraný

Bakalářská práce

Polská menšina v Moravskoslezském kraji

Polish miority in Moravian-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá polskou menšinou v Moravskoslezském kraji. Práce tak staví na samotné teorii menšin a nadále pak rozvíjí problematiku té polské. Její obsah se zabývá historickým vývojem menšiny v tomto kraji a úskalími, se kterými se setkávala kdysi a kterým čelí dodnes. Důležitou částí práce je zachycení specifik, které polská menšina oproti jiným menšinám má a jakým způsobem jsou pro ni …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the Polish minority within the Moravian-Silesian region. The work is thus based on the sole theory of minorities and from this point on, it expands on the problematics of the Polish one. The content engages in the historical evolution of the minority within the Moravian-Silesian region, and the difficulties the minority has faced. The crucial part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/wnq2o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika