Nikita KÉRIOVÁ

Bachelor's thesis

Obraz Ruska v pamětech Rudolfa Medka

The Image of Russia in the Memoirs of Rudolf Medek
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dílem Rudolfa Medka, konkrétně jeho válečnými memoáry s názvem Pouť do Československa: Válečné paměti a vzpomínky z let 1914 - 1920. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje autorův životopis a stručné seznámení s jeho literární tvorbou, která se věnuje válečné tématice. Druhá část práce vymezuje témata, která vytvářejí autorův obraz Ruska. Poslední část …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the work of Rudolf Medek, namely his war memoirs called Pilgrimage to Czechoslovakia: War memories and memories from 1914 - 1920. The work is divided into three parts. The first part contains the author's biography and brief introduction to his literary work, which is devoted to the theme of war. The second part defines the themes that create the author's image of Russia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÉRIOVÁ, Nikita. Obraz Ruska v pamětech Rudolfa Medka. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 420b52 420b52/2
17/4/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.