Mgr. Jakub Machura

Bakalářská práce

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET

Automatic punctuation detection using the SET parser
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a aplikací lingvisticky motivovaných pravidel, které mají za cíl vylepšit funkcionalitu syntaktického analyzátoru SET. Analyzátor SET dokáže na základě specializovaného algoritmu s určitou přesností a jistým pokrytím doplnit čárky do českého textu. Práce se jednak opírá o detailní popis souřadného a podřadného souvětí, z něhož vychází návrh pravidel, jednak věnuje …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the design and application of linguistic rules with the goal of improving functionality of the SET syntactic parser. On the basis of a specialised algorithm, the SET parser is able to insert commas with certain accuracy and density into a Czech text. The rules are based on a detailed description of paratactic and hypotactic sentences. The thesis is also focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Práce na příbuzné téma