MgA. Tereza Agelová

Diplomová práce

dvě.čárky.

two.lines.
Anotace:
Hra dvě čárky (dvě čárky na těhotenském testu, dvě čárky jako protagonistky textu) tematizuje obavy z těhotenství a vyrovnání se s nastupující sexualitou. Autorka dokáže velmi dobře uchopit pocity a stavy postav v onom podivném období mezi adolescencí a nástupem dospělosti. Období plném zmatků, hledání cest, nepochopení, (sebe)destrukce, kladení si otázek a znovu definování světa, protože optika dětského …více
Abstract:
The play “Two Lines” is about coping with worries about pregnancy and dealing with the emerging sexuality. The author can grasp the feelings and mental states of the protagonists in that strange time between the end of adolescence and beginning of the adulthood. The time full of confusion, misunderstandings, (self)destruction, asking questions and redefining the one’s view of the world. Because in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková
  • Oponent: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/zlhgj/