Petra KARMANOVÁ

Master's thesis

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence

Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku shody přísudku s podmětem na prvním stupni základní školy. Teoretická část se věnuje slovesu jako centrálnímu větnému členu věty, skladební pozici podmětu a výuce shody přísudku s podmětem v hodinách českého jazyka. Druhá část diplomové práce se věnuje chybám žáků v uváděných textech, jejich rozboru a návrhům, jak těmto chybám předejít.
Abstract:
This dissertation is focused on agreement with predicat with subject on the first school. The theoretic part is dealing with verb as central sentences article, syntactic subjects position and agreement predicates verb with subject teaching in czech lessons. Second part of dissertation is focused pupils speeling mistakes in presents texts, their analysis and mastakes prevent plans.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 12. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KARMANOVÁ, Petra. Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools

Theses on a related topic