Bc. Michal Beran

Bakalářská práce

Spádovost za službami na Rosicku

Travel to services in Rosice region
Anotace:
Předmětem této práce je vymezení spádovosti za službami v oblasti školství, zdravotnictví, maloobchodu a služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice. Tento správní obvod zahrnuje celkem 24 obcí. Práce se krátce zabývá historií i popisem daného správního obvodu. V rámci analýzy je vymezen komplexní obslužný region. Cílem práce je nejen anketární šetření současné situace, ale i srovnání …více
Abstract:
This thesis investigates travel to services in education, healthcare, retail and services in administrative district within the widespread authority of Rosice. This administrative district includes 24 areas. The thesis also addresses history and general description of his region. A complex service region is defined to suit the analysis. The aim of this thesis is not only to investigate the survey of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch