Bc. Veronika Tanhäuserová, Ph.D.

Diplomová práce

Genetická variabilita transketolázy jako možná determinanta náchylnosti k rozvoji pozdních diabetických komplikací

Genetic variability in the transketolase as a potential modulator of the susceptibility to the development of late diabetic complications
Anotace:
Transketoláza je klíčový enzym neoxidační větve pentózového cyklu, metabolické dráhy, která při chronické hyperglykémii může odvést kumulující se meziprodukty glykolýzy a zabránit tak pozdním diabetickým komplikacím. Cílem práce bylo zjistit, zda je vztah mezi genetickou variabilitou transketolázy a náchylností ke vzniku pozdních diabetických komplikací. Ve studii jsme prokázali statisticky významně …více
Abstract:
The transketolase is the key enzyme of nonoxidative branch of pentose phosphate pathway, metabolic pathway, which can divert cumulating intermediates of glycolysis during chronic hyperglycemia and so it can stop late diabetic complications. The aim of this study was to find out whether there is a relationship between genetic variability in transketolase and a susceptibility to the development of late …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta