Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Doctoral thesis

Environmentální management a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku

Enviromental Management and its Impact on the Corporate Competitiveness
Abstract:
Současné podniky hledají stále nové možnosti, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu. Jednou z cest dosažení uvedeného cíle může být integrace environmentálního smýšlení do podniku. Disertační práce se zaměřuje na zkoumání dopadů implementace environmentálního managementu v podnicích v ČR. Cílem práce je nalezení oblastí, prostřednictvím kterých environmentální management pozitivně ovlivňuje …more
Abstract:
The current enterprises always search for new possibilities of increasing their competitiveness in the marketplace. One way to achieve the goal can be the integration of environmental awareness to the business. The disertation theses focuses on examining the impacts of the environmental management implementation on the companies in the Czech Republic. The aim of the theses is the identification of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta