Iveta PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Pohled do historie myslících strojů (raný novověk)

View into the History of Thinking Machines - Early Modern Period
Anotace:
Název bakalářské práce je ,,Pohled do historie myslících strojů (raný novověk)." Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na myslící stroje a jejich historii ze tří různých pohledů. Práce má čtyři kapitoly. První kapitola je pojata jako stručné uvedení do tématu myslících strojů a umělé inteligence. Druhá kapitola mapuje vývoj mechanických strojů. Prvními automatickými stroji byly hračky a různé hrací …více
Abstract:
The title of my bachelor thesis is ,, View into the History of Thinking Machines - Early Modern Period." In my work I decided to analyze thinking machines and their history from three different perspectives. The thesis consists of four chapters. The first chapter is conceived as a brief introduction to the topic of thinking machines and artificial intelligence. The second chapter maps the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Babůrková Květová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Iveta. Pohled do historie myslících strojů (raný novověk). Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/