Bc. Nikola Brušáková

Diplomová práce

Podpora a motivace žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základní škole

Support and motivation of pupils from socially disadvantaged backgrounds at elemenatary school
Anotace:
Žáci ze znevýhodněného sociálního prostředí jsou výrazně ohroženi předčasným odchodem ze vzdělání. Mnozí žáci se nedostanou do 9. ročníku a nejsou dostatečně motivováni k tomu, že po odchodu ze základní školy mají dále studovat. Velkou roli při motivaci zastává právě školské zařízení, jelikož v prostředí, ve kterém tito žáci vyrůstají, nepředstavuje vzdělání významnou hodnotu. Tato diplomová práce …více
Abstract:
Pupils from disadvantaged social backgrounds are significantly at risk of leaving education early. Many of them are not able to finish 9th grade and they are not sufficiently motivated to continue their studies after leaving primary school. The school plays a major role in motivating them, as education is not of significant value in the environment in which these pupils grow up. The topic of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta