Bc. Hana JENČOVÁ

Bakalářská práce

Newsletter INFO{<}U{>} jako nástroj public relations Ostravské univerzity v Ostravě

Newsletter INFO{<}U{>} as an instrument of Public Relations of University of Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o elektronickém měsíčníku Ostravské univerzity v Ostravě, newsletteru INFO{<}U{>}. Teoretická část práce monitoruje aktuální vývojové trendy komuni-kace organizací s cílovými skupinami zákazníků. Důraz je kladen na public relations formou časopisů a newsletterů. Analýza samotného newsletteru OU je provedena ve vazbě na výzkumné šetření spokojenosti jeho čtenářů. Šetření bylo …více
Abstract:
This thesis deals with electronic periodical of University of Ostrava, named Newsletter INFO {<}U{>}. Theoretical part audit current developmental trends in communication between companies and target costumers. The emphasis is placed on public relation by means of magazines and newsletters. In practical part there is detailed analyse of contemporary cus-tomer magazines with emphasis on the electronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 13665

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENČOVÁ, Hana. Newsletter INFO{<}U{>} jako nástroj public relations Ostravské univerzity v Ostravě. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma