Bc. Markéta Bočková

Diplomová práce

Zpětná vazba jako nástroj knihoven pro řízení vztahu s institucemi, lidskými zdroji a uživateli

Feedback as a Tool Used by Libraries to Manage the Relations with Institutions, Human Resources, and Users
Anotace:
Diplomová práce „Zpětná vazba jako nástroj knihoven pro řízení vztahu s institucemi, lidskými zdroji a uživateli“ pojednává o zpětné vazbě v prostředí knihovny. Práce se skládá z 5 částí. První část je věnována obecně zpětné vazbě. Druhá část představuje návrh modelu zpětné vazby v knihovně včetně definovaných skupin poskytovatelů / příjemců a nástrojů. Z něj by měla knihovna vycházet, pokud má zájem …více
Abstract:
Called "Feedback as a Tool Used by Libraries to Manage the Relations with Institutions, Human Resources, and Users", the degree project is concerned with feedback in a library environment. It consists of five parts. Part one deals with feedback generally. Part two presents the design of a library feedback model defining groups of providers/receivers and tools. These should be used by the library as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta