Adam Chrenka

Bakalářská práce

Studie současných a aplikace nových metod k zachycení omamných látek a mobilních telefonů ve výkonu trestu odnětí svobody

Study of current and applicationof new methods to capture narcotics and mobile phones while serving a prison sentence
Anotace:
Práce hodnotila současný stav metod pro odhalování pašování omamných látek a mobilních telefonů. Druhá část byla zaměřena na návrhy nových metod. Výzkumné otázky byly šetřeny čtyřmi výzkumnými metodami: Kvalitativní rozhovory, kvantitativní dotazník, komparace a metoda SWOT. Kvalitativních rozhovorů se zúčastnili zástupci sedmi věznic a dvě vazební věznice a specialisté z Celní správy. Kvantitativní …více
Abstract:
The work evaluated the current state of methods for detecting the smuggling of narcotics and mobile phones. The second part was focused on proposals for new methods. The research questions were done using four research methods: Qualitative interviews, quantitative questionnaire, comparison and the SWOT method. Representatives of seven prisons and two remand prisons and specialists from the Customs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Petr Klíma, MPA
  • Oponent: Ing. František Vlach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.