Alena VRHELOVÁ

Master's thesis

Vliv změny zákona o sociálních službách na poskytování sociální služeb

Impact of social services law amandement on providing of these services
Abstract:
Diplomová práce na téma "vliv změny zákona o sociálních službách na poskytování sociálních služeb" se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám pojmy souvisejícími s danou tématikou, stručným historickým vývojem sociálních služeb a změnami, které nová legislativní úprava přinesla. Praktická část se zabývá vlastním kvalitativním výzkumným šetřením prostřednictvím polostrukturovaných …more
Abstract:
Diploma thesis on the subject of the amendment to the Law on Social Services impact on providing of the social services consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with the terms related to the issue, short history of the social services and the changes brought with the amendment. The practical part is focused on the qualitative research through the semistructured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Šárka Dořičáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRHELOVÁ, Alena. Vliv změny zákona o sociálních službách na poskytování sociální služeb. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií