Theses 

Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 – Mgr. Tomáš Kozárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tomáš Kozárek

Diplomová práce

Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009

Recognition and Enforcement of Desicions under the Council Regulation (EC) No 4/2009

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou uznávání a výkonu rozhodnutí v oblasti vyživovací povinnosti v rámci Evropské unie. V jejím rámci dochází k analýze nového unijního nařízení o výživném č. 4/2009 a postupů v něm obsažených. Proces uznání a výkonu rozhodnutí je následně porovnán s dalšími unijními předpisy, které se touto problematikou zabývají. V závěru práce je shrnut a zhodnocen vztah nového nařízení s ostatními unijními předpisy a mezinárodními smlouvami, které se dotýkají oblasti výživného.

Abstract: This thesis deals with the issues of recognition and execution of the maintenance obligation within the European Union. An analysis of the new EU alimony regulation n° 4/2009, as well as the processes inluded in it, is performed within the framework of the thesis. The process of verdict recognition and execution is then compared with other EU regulations, which also deal with these issues. The conclusion of this thesis is dedicated to a summary and evaluation of the new regulation with other EU statutes and international agreements related to the field of alimony.

Klíčová slova: Uznání rozhodnutí, prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí, výkon rozhodnutí, vyživovací povinnost, Evropský justiční prostor, recognition, declaration of enforceability, execution of the decision, maintenance obligation, european judicial area

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz