Thi Kim Tu Nguyen

Bakalářská práce

Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití českými bankami.

Electronic communication and distribution channels and their usage by Czech banks
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití českými bankami" je seznámit čtenáře s moderním trendem současného bankovního sektoru -- s elektronickým bankovnictvím neboli e-bankingem. V své práci se zaměřím na celkovou charakteristiku elektronického bankovnictví, dále popíšu jednotlivé formy elektronických komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých může …více
Abstract:
The aim of the thesis "Electronic communication and distribution channels and their usage by Czech banks" is to acquaint to the readers with the modern trend of the contemporary banking sector - with electronic banking or e-banking. In my work I will focus on the overall characteristics of electronic banking and I will describe the various forms of electronic communication channels through which client …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: Stanislava Půlpánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14785

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance