Matthias Nazarčuk

Bakalářská práce

Efektivita procesů ve vybrané organizaci

Effectiveness of processes in selected organization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Efektivita procesů ve vybrané organizaci“ je návrh úpravy vybraného procesu v organizaci na základě procesní analýzy. Teoretická část je úvodem do problematiky zlepšování procesů a vysvětluje, proč je nutné procesy optimalizovat. Praktická část se věnuje provedení analýzy a návrhu optimalizace pomocí metod zlepšování procesů. Na závěr je navržená úprava vyhodnocena.
Abstract:
The goal of the bachelor thesis "Effectiveness of processes in the selected organization" is the proposal of modification of the selected process in the organization based on the process analysis. The theoretical part provides an introduction to the process improvement and explains the processes need to be optimized. The practical part is dedicated to execution of process analysis a and proposal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management