Barbora Včelíková

Bakalářská práce

Význam vitamínů v lidské výživě a vitamíny rozpustné v tucích ve formě doplňků stravy

The importance of vitamins in human nutrition and fat-soluble vitamins in the form of dietary supplements
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vitaminy a jejich významem ve správném fungování lidského organismu. Teoretická část je rozdělena na tři větší kapitoly. První se zaměřuje na hydrofilní vitaminy a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, funkce, doporučené denní dávky a projevy nedostatku. Druhá kapitola je věnována lipofilním vitaminům, kde jsou podrobněji popsány všechny parametry jako v první kapitole, a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with vitamins and their importance in the proper functioning of the human organism. The theoretical part is divided into three larger chapters. The first one focuses on hydrophilic vitamins and their physicochemical properties, functions, recommended daily doses and deficiency symptoms. The second chapter is devoted to lipophilic vitamins, where all the parameters are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin