Sabina Blažková

Bakalářská práce

Tvorba investičního portfolia podniku při manažerském investičním rozhodování

Creation of an investment portfolio in managerial investment decisions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou investiční portfolia podniku ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY s. r. o. v rámci manažerského investičního rozhodování. Pozor-nost je věnována jak posouzení finanční situace společnosti, tak oblasti řízení in-vestic. Cílem této práce je na základě finanční analýzy zhodnotit a podat přehled o fi-nančním zdraví podniku a následně vytvořit doporučení optimálního investičního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of the investment portfolio of the company ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY s. r. o. within the framework of manageri-al investment decision-making. Attention is paid to both the assessment of the company´s financial situation and the area of investment management. The aim of this work is to evaluate and provide an overview of the financial health of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta