Lenka POPOVÁ

Bakalářská práce

EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING

The effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je efektivita ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na stáří, stárnutí a jeho specifika. Dále je zde zahrnuto využití a role ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí seniorů. Důležitou součástí je také edukace seniorů a veřejnosti. V praktické části jsou obsaženy data a výsledky z kvalitativního …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on old age, aging and its specifics. Furthermore,there is included the role of occupational therapy in active aging of seniors. Important part is also education of seniors and public. Practical part includes data and results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MSc. Veronika Vrbská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPOVÁ, Lenka. EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/