Lenka POPOVÁ

Bachelor's thesis

EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING

The effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je efektivita ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na stáří, stárnutí a jeho specifika. Dále je zde zahrnuto využití a role ergoterapie v oblasti aktivního stárnutí seniorů. Důležitou součástí je také edukace seniorů a veřejnosti. V praktické části jsou obsaženy data a výsledky z kvalitativního …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the effectiveness of occupational therapy in ACTIVE AGING. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on old age, aging and its specifics. Furthermore,there is included the role of occupational therapy in active aging of seniors. Important part is also education of seniors and public. Practical part includes data and results of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MSc. Veronika Vrbská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POPOVÁ, Lenka. EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/